Lời bài hát được hát bởi Nukan Trần Tùng Anh ft. Bích Phương

Nukan Trần Tùng Anh ft. Bích Phương