Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Trường An

Tiêu đề
Sáng tác bởi