Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Trần Minh Sang

Tiêu đề
Sáng tác bởi