Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Thị Bảo Ý

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Thị Bảo Ý