Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Thanh Tùng - Ngô Lê Ngọc Thảo

Tiêu đề
Sáng tác bởi