Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Thắng ft. Cát Tiên

Tiêu đề
Sáng tác bởi