Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Nhất Huy

Tiêu đề
Sáng tác bởi