Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Ngọc Anh(SMĐH)

Tiêu đề
Sáng tác bởi