Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Kiên Giang ft. Minh Trí

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Kiên Giang ft. Minh Trí