Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hương Thảo

Tiêu đề
Sáng tác bởi