Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hương Giang

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Hương Giang