Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hưng ft. Lưu Bích

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Hưng ft. Lưu Bích