Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hồng Thuận

Tiêu đề
Sáng tác bởi