Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hồng Ân ft. Hiền Thục

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Hồng Ân ft. Hiền Thục