Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Hoàng Triều

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Hoàng Triều