Lời bài hát được hát bởi Nguyen Hai Phong-Thien Vuong

Tiêu đề
Sáng tác bởi