Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Đức Tùng

Nguyễn Đức Tùng