Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Đình Thanh Tâm

Nguyễn Đình Thanh Tâm