Lời bài hát được hát bởi Nguyên Đăng - Ngọc Phước

Tiêu đề
Sáng tác bởi