Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Đan

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nguyễn Đan