Lời bài hát được hát bởi Nguyên Chấn Phong ft. Châu Khải Phong

Nguyên Chấn Phong ft. Châu Khải Phong