Lời bài hát được hát bởi Nguyễn Anh Khôi

Tiêu đề
Sáng tác bởi