Lời bài hát được hát bởi Ngũ Tư Khải

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngũ Tư Khải