Lời bài hát được hát bởi Ngọc Quỳnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngọc Quỳnh