Lời bài hát được hát bởi Ngọc Liên ft. Trần Thái Hòa

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngọc Liên ft. Trần Thái Hòa