Lời bài hát được hát bởi Ngọc Huệ ft. Don Hồ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngọc Huệ ft. Don Hồ