Lời bài hát được hát bởi Ngọc Hòa

Tiêu đề
Sáng tác bởi