Lời bài hát được hát bởi Ngọc Hạ ft. Trần Thái Hoà

Ngọc Hạ ft. Trần Thái Hoà