Lời bài hát được hát bởi Ngọc Hạ ft. Nguyên Khang

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngọc Hạ ft. Nguyên Khang