Lời bài hát được hát bởi Ngọc Dung

Tiêu đề
Sáng tác bởi