Lời bài hát được hát bởi Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan

Tiêu đề
Sáng tác bởi