Lời bài hát được hát bởi Ngô Trung Hiếu

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngô Trung Hiếu