Lời bài hát được hát bởi Ngô Trác Linh ft. Võ Thành Tâm

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngô Trác Linh ft. Võ Thành Tâm