Lời bài hát được hát bởi Ngô Trác Linh ft. Trương Thế Vinh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ngô Trác Linh ft. Trương Thế Vinh