Lời bài hát được hát bởi Ngô Quỳnh Anh - Thanh Ngọc - Mắt Ngọc

Tiêu đề
Sáng tác bởi