Lời bài hát được hát bởi Ng.Phi Hùng

Tiêu đề
Sáng tác bởi