Lời bài hát được hát bởi Natsuko Aso

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Natsuko Aso