Lời bài hát được hát bởi Nakanishi Yasushi

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Nakanishi Yasushi