Lời bài hát được hát bởi Mỹ Linh - Hồ Hoài Anh

Tiêu đề
Sáng tác bởi