Lời bài hát được hát bởi Mỹ Châu ft. Minh Cảnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Mỹ Châu ft. Minh Cảnh