Lời bài hát được hát bởi Minhyun (Nu'est)

Tiêu đề
Sáng tác bởi