Lời bài hát được hát bởi Minh Tuyết - Nguyễn Hưng

Tiêu đề
Sáng tác bởi