Lời bài hát được hát bởi Minh Hằng-Đông Nhi

Tiêu đề
Sáng tác bởi