Lời bài hát được hát bởi Mina Ngân Hương

Tiêu đề
Sáng tác bởi