Lời bài hát được hát bởi Mina Liêu

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Mina Liêu