Lời bài hát được hát bởi Miho Fukuhara

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Miho Fukuhara