Lời bài hát được hát bởi Mạnh Quỳnh - Khả Tú

Tiêu đề
Sáng tác bởi