Lời bài hát được hát bởi Mạnh Quỳnh ft. Hương Thủy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Mạnh Quỳnh ft. Hương Thủy