Lời bài hát được hát bởi Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Mai Tiến Dũng ft. Tóc Tiên