Lời bài hát được hát bởi Mã Tuấn Vỹ ft. Giao Linh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Mã Tuấn Vỹ ft. Giao Linh